Brights Advisory

Eduard Zeldin
Procesní automatizace
Eduard Zeldin
Procesní automatizace

Vy máte velké sny. My know-how, jak jich dosáhnout.

Jsme tým konzultantů, designérů, architektů, analytiků a výzkumníků s více než 15 lety zkušeností. Naše expertíza pokrývá kompletní životní cyklus návrhu a dodávky vašich inovačních záměrů.

Eduard Zeldin
Procesní automatizace
Eduard Zeldin
Procesní automatizace
Eduard Zeldin
Procesní automatizace

Jsme páteří vašeho úspěchu

Kde ostatní management consulting společnosti končí odprezentovanou strategií, my se teprve rozehříváme pro skutečně velké výkony. Jsme praktikové. Známe dobře své řemeslo a víme, co je potřeba odpracovat, aby výstupy "nešustily papírem".

Návrh i dodávku s námi máte pokryté.

Provedeme vás:
porozuměním problému či příležitosti
(challenge discovery)
 • nezaujatým zkoumáním skutečnosti
 • hlubší reflexí problémů a příležitostí
 • identifikací kritických faktorů s největším vlivem na situaci
návrhem hodnotové propozice
(value proposition design)
 • inspirací a ideací
 • prototypováním
 • testováním, zda je návrh žádoucí
návrhem business a technického řešení
(solution design)
 • tvorbou user stories, sběrem funkčních a nefunkčních požadavků
 • business modelováním
 • IT architekturou řešení
 • testováním proveditelnosti
 • výběrem optimálních technologií a vendorů
 • návrhem MVP produktu a fázováním dodávky
dodávkou řešení
(solution delivery)
 • nastavením agilní dodávky i waterfallového projektu
 • kontinuální prioritizací backlogu a scope managementem
 • kódováním (typicky outsourcujeme na naše obchodní partnery)
 • řízením vývoje a nasazením do produkce (typicky outsourcujeme na naše obchodní partnery)
ověřováním řešení a iterativním procesem
(solution verification)
 • babysittingem
 • opakovaným testováním žádoucnosti, proveditelnosti a životaschopnosti dodaného řešení
 • vyhodnocením v praxi a přípravou další iterace

Jak vypadá
spolupráce s námi

Fungujeme ve dvou režimech. Buď poskytneme do vašeho týmu experta, který bude pracovat dle vašeho zadání a postupů. Nebo postavíme společný tým a provedeme ho intenzivní zakázkou se zodpovědností za výsledek:

Náš expert ve vašem týmu

Chybí vám konkrétní role nebo dovednost? Můžete strávit náborem čtvrt roku, nebo si najmout našeho seniorního konzultanta. Do projektu ho okamžitě zapojíte a zase ho odvoláte, když už není potřeba.

Výhody:

Starter odvážných změn

STARTÉR je pečlivě zorchestrovaný a intenzivní inovační proces, který nastartuje odvážné, strategické změny za 6 - 8 týdnů.

Pomůžeme vám:

Výsledkem je 99 % obsahu ke startu projektu, agilní dodávky nebo vypsání výběrového řízení.

Naši klienti

Naše práce mluví za nás

Realitní startup IGLUU našel silný příběh a přesvědčil banku

Jak pomoct IGLUU zahájit spolupráci s velkou českou bankou v oblasti lead managementu? A proč by to vůbec měla banka chtít dělat? To jsou otázky, na které nový realitní startup v létě 2022 hledá odpovědi pomocí STARTÉRu pod taktovkou Honzy a Eduarda. Během 2 týdnů se týmu o 8 lidech podaří porozumět kritickému problému banky, který IGLUU dokáže řešit, a nalézt 3 silné scénáře spolupráce s očekávaným nárůstem profitability finančního domu v úrovni 100+ mil Kč. Scénáře tým rozpracuje do úrovně zákaznické cesty, klikacího prototypu a souboru požadavků ověřených s legalem, riskem, IT a architekturou. Následné uživatelské testování prototypu pod vedením Olgy ověří použitelnost návrhu a vede k zaplánování vývoje do následujícího program inkrementu.
číst více

PRE rozšiřuje digitální obsluhu podél celé zákaznické cesty

V předvečer covidové pandemie si skupina Pražské Energetiky plně uvědomuje narůstající důležitost digitálního prostoru při prodeji i obsluze zákazníků a nové nároky, které dnes musí tyto kanály naplnit. Vše začíná koncepcí rozvoje digitálních kanálů skupiny z tužky Honzy a Pavla. Pomáhají PRE identifikovat hlavní rozvojové oblasti podél celé zákaznické cesty, doporučit změny v provozním modelu a technické architektuře a navrhnout projekt, který nové veřejné a privátní weby dodá. Koncepce je schválena a rozjíždí se transformační aktivita. Pavel a Honza pokračují formulací specifikace, katalogu požadavků a projektového plánu. Po schválení záměru vytváří zadání pro výběrové řízení na externí dodavatele.
číst více

Financování projektů investiční skupiny ČMFS pomocí nového crowdfundingového produktu

Píše se rok 2021 a trh s nemovitostmi dosahuje nejvyššího výkonu v historii. Zavedená investiční skupina ČMFS zvažuje, jak zapojit drobné investory k financování nákupu nových nemovitostí. Jde o významnou inovaci, se kterou skupina nemá zkušenosti. Proto Pavel s klientem nejprve projdou analýzou současného trhu a konkurenčního prostředí. Pokračuje série workshopů, během kterých si společně zadefinují nový produkt – crowdfundingovou platformu. Formulují hypotézy, kdo je cílová skupina, jak bude nový produkt vytvářet hodnotu a jak se bude pozicovat na stávajícím trhu. Následně Pavel rozpracuje specifikaci projektu do detailní zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele a spočítá hrubý rozpočet celého díla.
číst více

Bezproblémová fúze dvou bank, sjednocení produktové nabídky, procesů a systémů pro 3 miliony klientů

Největší fúze dvou bank v tomto desetiletí naprosto neslyšně. ČSOB sice převzala IPB (Poštovní spořitelnu) už v roce 2000, ale nadále fungovaly jako dvě oddělené banky s rozdílnými produkty, procesy a systémy. A to až do roku 2021, kdy se rozhoduje o konečné fúzi. V ní sehrává významnou roli Pavel, který navrhuje technický design, komunikaci na klienty a organizační změny. Celou akci také plánuje a pomáhá realizovat. Fúze proběhne natolik hladce, že se o ní klienti a veřejnost dozví teprve v momentě, kdy se začínají „přebarvovat cedule“. Na oznámení reagují kladně a na helplinky, které byly připravené v pohotovosti, ani nedojde.
číst více

Tradiční instituci přesvědčila k digitalizaci naše vytrvalost

Píše se rok 2021 a renomovaná stavební spořitelna stále zasílá klientům úvěrové smlouvy v tištěné podobě poštou. Klienti je následně musí vzít k obchodnímu zástupci spořitelny a společně je podepsat. Předchozí pokusy o digitalizaci narážely na námitky právníků, metodiků, riskařů a bezpečáků. Tentokrát to dopadne jinak. Jirka se nenechává odbít a postupně všechny vtahuje do řešení problému. Společně hledají různé varianty řešení, domlouvají kompromis a spouští pilotní běh na 5 % distribuční sítě. Ten svými výsledky předčil očekávání a díky tomu je dnes distribuce dokumentace elektronická, čas potřebný k uzavření smlouvy se zkrátil o 7 dní a ušetřily se 3 full-time pozice.
číst více

Rychlé ověření identity přes ČSOB ID

Společné dílo největších bankovních domů v České republice, Bankovní identita, pomáhá od roku 2022 milionům uživatelů při komunikací se státními úřady, soukromými subjekty, či při podepisování smluvních dokumentů. Je za ním nejen skvělá myšlenka a mimořádná spolupráce, ale také sofitistikované technické řešení na straně zapojených bank. Pro ČSOB navrhuje IT architekturu identitní služby ČSOB ID Aleš. Je to tvrdý oříšek: výsledné řešení musí splnit náročné požadavky na performance, bezpečnost a robustnost architektury. Výsledek se povedl na výbornou. ČSOB ID je rychlé a bezproblémové řešení, které za dobu své existence nezaznamenalo výpadek, ani bezpečnostní incident.
číst více

Máme správného
konzultanta na všechno

Jan Nývlt

Stratég, spoluzakladatel Brights a autor STARTÉRu

Honza se zaměřuje na startování odvážných, strategických změn. Využívá k tomu vlastní metodu STARTÉR, pečlivě zorchestrovaný, intenzivní inovační proces, který to dokáže za 6 - 8 týdnů. Jeho schopnosti jsou výsledkem kombinace psychologického, ekonomického a technického vzdělání a 15 let praxe s vedením týmů a návrhem firemních transformací.

Pojďme se sejít a zjistit, jak vám můžeme být užiteční.

Brights Advisory s.r.o.

info@brights.cz
+420 602 249 649

Ostravská 632
199 00 Praha 9

IČO 08838640
DIČ CZ08838640